ม่านเหลืองบริเวณทางเข้าออกพื้นที่การผลิตถุงพลาสติก ของโรงงานไทยฮง พลาสติก

วันที่ 30/3/66 ที่ผ่านมา ไทยฮง ได้ทำการติดตั้งม่านเหลืองกันแมลงบริเวณประตูชัตเตอร์ ก่อนเข้าพื้นที่โรงงานผลิตถุงพลาสติกขนาดใหญ่ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานความสะอาดของการผลิตสินค้า เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มที่เป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิตของ โรงงานผลิตถุงพลาสติก ไทยฮง