Privacy Policy

Last updated: สิงหาคม 13, 2019

Thaihong Plastic Industry Co.,Ltd (“us”, “we”, or “our”) operates the Thaihong Plastic Industry Co.,Ltd website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service.

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible at https://thaihong.co.th

Information Collection And Use

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information (“Personal Information”) may include, but is not limited to:

  • Name
  • Email address
  • Telephone number

Log Data

We collect information that your browser sends whenever you visit our Service (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.

We use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Information, please contact us. If we discover that a child under 18 has provided us with Personal Information, we will delete such information from our servers immediately.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

อัปเดตครั้งล่าสุด: 3 สิงหาคม 2019

บริษัท ไทยฮงพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (“ เรา”,“ เรา” หรือ“ ของเรา”) ดำเนินการเว็บไซต์ บริษัท ไทยฮงพลาสติกอินดัสทรี จำกัด (“ บริการ”)

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเรา

เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราสามารถเข้าถึงได้ที่ https://thaihong.co.th

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเราสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ (“ ข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:

ชื่อ
ที่อยู่อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

บันทึกข้อมูล
เรารวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเรา (“ บันทึกข้อมูล”) ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“IP”) ของคุณประเภทเบราว์เซอร์รุ่นของเบราว์เซอร์หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชมเวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นและอื่น ๆ สถิติ.

คุ้กกี้
คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์

เราใช้“ คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ผู้ให้บริการ
เราอาจว่าจ้าง บริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเราเพื่อให้บริการในนามของเราเพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นเพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของเราและมีภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดำเนินการ หากคุณคลิกลิงก์บุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก ๆ
บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“ เด็ก ๆ ”)

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างรู้เท่าทันจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา