การเจาะรูบนถุงพลาสติกแบบใบต่อใบ

ข้อดีของการเจาะรูพลาสติกแบบใบต่อใบเมื่อเปรียบเทียบกับการเจาะรูด้วยปั๊มหัวเสือได้แก่

  1. รูบนถุงพลาสติกมีความคมบริเวณขอบ ไม่มีเส้นพลาสติกเล็กๆยื่นออกมา
  2. ถุงพลาสติกสามารถแยกกันได้อย่างสมบูรณ์ ต่างจากแบบปั๊มหัวเสือที่พลาสติกจะถูกอัดเป็นก้อนบริเวณรอยเจาะ
  3. ไม่มีเศษพลาสติกกลมๆห้อยอยู่บริเวณปากรู