เปลี่ยนเกลียวเครื่องใหม่ ตามอายุการใช้งาน

โรงงานถุงพลาสติก ไทยฮง เปลี่ยนชุดเกียวและกระบอก ตามอายุการใช้งาน เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตถุงพลาสติกขนาดใหญ่

เป็นการปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนของกระบอกและเกลียว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของถุงพลาสติกที่เป่าออกมา