เงื่อนไขการพิจารณาเครดิต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการพิจารณาเครดิต 30 วัน

บริษัท ไทยฮง พลาสติก อิสดัสทรี จำกัด สามารถปล่อยเครดิต 30 วัน ให้กับลูกค้าทุกรายที่ผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. มีกำหนดระยะเวลา วางบิล-รับเช็ค/โอนเงิน ที่แน่นอน เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
 3. จดทะเบียนบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแบบวันชนวัน
 4. มีงบการเงินให้ดูอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 5. ส่งงบการเงินทุกปี
 6. ปีล่าสุดที่ส่งงบการเงิน ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 12,000,000 บาท/ปี
 7. ผ่านเกณฑ์ตามสูตรคำนวณผลประกอบการของ บริษัท ไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด โดยพิจารณาจาก
  1. ผลกำไรสุทธิในแต่ละปี
  2. ส่วนของผู้ถือหุ้น
  3. ทรัพย์สิน-หนี้สิน

ในกรณีที่ลูกค้าผ่านเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะได้รับอนุมัติเครดิต 30 วัน สำหรับซื้อขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ โรงงานผลิตถุงพลาสติก ไทยฮง ดังนี้

1.ถุงรีไซเคิล เนื้อ LDPE

ลูกค้าสามารถสั่งผลิต ถุงพลาสติกเกรดรีไซเคิล หรือ ถุงรีไซเคิล ไซส์พิเศษที่เหมาะสมกับการบรรจุสินค้าที่โรงงาน
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้ ถุงรีไซเคิล

งานก่อสร้าง โรงงานผลิตถุงพลาสติก ไทยฮง

2. แผ่นพลาสติกกันความชื้นก่อนเทพื้นคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นหน้างานก่อสร้างหรือบริษัทก่อสร้าง และร้านขายวัสดุก่อสร้าง ทางโรงงาน ไทยฮง พลาสติกมีสต็อคสินค้าที่เป็น พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต เนื้อ LDPE ทั้งสีใสและสีดำ สำหรับบริการลูกค้าทั้งค้าปลีกตามหน้างานก่อสร้างและค้าส่งเข้าร้านขายวัสดุก่อสร้าง

สอบถามเกี่ยวกับ พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตเพิ่มเติมได้ที่ พลาสติกปูพื้น

3. เชือกฟาง เกรดรีไซเคิล สำหรับมัดสินค้าอุตสาหกรรม

โรงงานผลิตเชือกฟาง ไทยฮง พลาสติก มีสต็อคสินค้า เชือกฟาง เกรดบี หรือเกรดรีไซเคิล ราคาถูก เหมาะสำหรับมัดสินค้าสำหรับขายส่งหรืองานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่เน้นสวยงามและไม่เกี่ยวของกับอาหารและยา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ โรงงานงานผลิตเชือกฟางเกรดรีไซเคิล ที่ Link นี้ เชือกฟาง