ถุงหลอมละลาย EVA

โรงงานไทยฮง พลาสติก รับผลิต ถุงหลอมละลาย จุดหลอมเหลวต่ำ ชนิด EVA และ LDPE สำหรับอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ไทยฮง พลาสติก เป็นโรงงานที่รับผลิตถุงพลาสติก ขนาดพิเศษและชนิดของเนื้อพลาสติกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าในเชิงอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ถุงหลอมละลาย ที่ลักษณะเด่นคือมีจุดหลอมเหลวค่อนข้างต่ำที่อุณหภูมิ 86 องศาเซลเซียส

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลของ ถุงหลอมละลาย หรือ ถุง EVA ได้ที่นี่ https://thaihong.co.th/ผลการทดสอบ/

ตัวอย่างการใช้งาน ถุงหลอมละลาย EVA สำหรับบรรจุแม่สีดำหรือสารเคมีอื่นๆ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมแปรรูปหรือขึ้นรูปยางถุงหลอมละลาย หรือ ถุง EVA บรรจุแม่สีดำและทำการมัดปากถุง สำหรับเป็นถุงโยนเข้าเครื่องผสม

ถุงพลาสติก EVA สำหรับใช้เป็น ถุงหลอมละลาย ในขั้นตอนการผสมยาง

การผสมยางจะมีทั้งระบบเปิดแบบ 2 ลูกกลิ้ง(Two-Roll Mill) ระบบปิดแบนบูรี่(Banbury Internal Mixer) และเครื่องผสมยางระบบปิดนีดเดอร์(Kneader) จะต้องมีการผสมสารเคมีชนิดผงหรือน้ำมันลงในกระบวนการผลิต ดังนั้นการใส่สารเคมีต่างๆลงใน ถุงละลาย EVA แล้วโยนเข้าเครื่องผสมยางจะสามารถอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีประเภท

 1. สารที่ช่วยเพิ่มความเสถียรประเภทด่าง
 2. สารวัลคาไนซ์
 3. สารกระตุ้นปฎิกิริยา เช่น ซิงค์ออกไซด์(ZnO) เป็นต้น
 4. สารเร่งปฎิกิริยายางคงรูป

โดยที่เครื่องผสมยางเหล่านี้จะไม่มีแหล่งจ่ายความร้อนจากภายนอก ความร้อนที่ได้ในการผสมยางจะมาจากการเสียดทานภายในเครื่องผสมเท่านั้น ดังนั้นถุงพลาสติกที่บรรจุยางหรือสารเคมีที่สามารถเข้าเครื่องผสมยางได้ จะต้องมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ

สต็อคเม็ดพลาสติก สำหรับผลิต ถุงหลอมละลาย หรือถุง EVA

เนื่องจากเม็ดพลาสติกชนิด EVA มีการใช้งานที่เฉพาะทาง มีผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพียงไม่กี่ราย และยังไม่สามารถหาผู้นำเข้ารายอื่นได้ เนื่องจากการใช้งานไม่หลากหลายเท่าพลาสติกทั่วไปอย่างเช่น เม็ดพลาสติก HDPE LDPE และ PP จึงทำให้มีปัญหาด้านเม็ดตลาดขาดเป็นบางครั้ง และราคาวัตถุดิบขึ้นลงครั้งละ 10-30 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นทาง โรงงานผลิต ถุงหลอมละลาย EVA ไทยฮง จึงต้องทำการสำรองเม็ดพลาสติก EVA ให้เพียงพอ สรุปสถานการณ์ ได้ดังนี้

 1. เม็ดพลาสติก EVA สำหรับผลิต ถุงหลอมละลาย EVA เป็นพลาสติกเฉพาะทาง
 2. ราคาเม็ดพลาสติก EVA ค่อนข้างผันผวน
 3. ส่วนมากจะใช้ในงานขึ้นรูปโฟมหรืองานอัดฉีด
 4. มีกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มที่ค่อนข้างสูงฉับพลัน เช่นกลุ่มผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับพลาสติก EVA สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate

ผลึกเม็ดพลาสติก EVA สำหรับผลิต ถุงหลอมละลาย เป็นผลึกที่ค่อนข้างใส มีกลิ่นฉุนเหมือนกาวยาง

ลักษณะของผลึกเม็ดพลาสติก EVA สำหรับผลิต ถุงหลอมละลาย ที่จุดหลอมเหลวต่ำ

เม็ดที่ใช้สำหรับ ผลิตถุงพลาสติกหลอมละลาย EVA มีผลึกที่ใสและนิ่มคล้ายกับยาง นอกจากนี้ยังมีความฝืดและเหนียวเป็นอย่างมาก ทำให้ขั้นตอนในการผลิตจำเป็นต้องใส่เม็ดลื่นและเม็ดกันบล็อก(Slip and Anti-Block) ควบคู่กับเม็ดพลาสติกหลอมละลาย EVA เพื่อลดแรงเสียดทานและทำให้สามารถเปิดปากถุงเพื่อใช้งานหรือบรรจุสารเคมีหรือสินค้าอื่นๆได้

โดยชื่อเรียก EVA ย่อมาจาก Ethylene Vinyl Acetate ที่ได้จากปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ระหว่าง Ethylene เอทิลีน และ Vinyl Acetate ไวนิลแอซีเตต ซึ่งจะแตกต่างจากเม็ดพลาสติก LDPE ทั่วไปโดยสิ้นเชิง

การส่งทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม ROHS 10 สาร

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ ถุง EVA หลอมละลาย สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาง ที่จุดหลอมเหลวค่อนข้างต่ำ ในห้องปฏิบัติการของ SGS ประเทศไทย จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ปราศจากโลหะหนัก ซึ่งได้แก่
  1. ตะกั่ว Lead (Pb) – ไม่มีการตรวจพบ
  2. แคดเมี่ยม Cadmium (Cd) – ไม่มีการตรวจพบ
  3. ปรอท Mercury (Hg) – ไม่มีการตรวจพบ
  4. เฮกซะวาเลนโครเมียม Hexavalent Chromium (Cr(VI))

ดังนั้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของลูกค้าที่ใช้ ถุงละลาย EVA เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า จะสามารถผ่านมาตรฐาน ROHS ได้ด้วยเช่นกัน

ผลทดสอบจุดหลอมเหลวของ ถุงหลอมละลาย EVA

โรงงานผลิต ถุงหลอมละลาย EVA สำหรับอุตสาหกรรมยาง ได้ส่งตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพื่อทดสอบจุดหลอมละลาย ของถุงพลาสติก EVA โดยผลทดสอบรายงานจุดหลอมละลายเป็น 2 ค่าดังนี้

 1. จุดหลอมเหลวจุดที่ 1 – 87 องศาเซลเซียส เป็นจุดหลอมเหลวของเม็ดพลาสติกหลักซึ่งเป็นเนื้อ EVA จากผู้ผลิต TPI
 2. จุดหลอมเหลวจุดที่ 2 – 107 องศาเซลเซียส เป็นจุดหลอมเหลวของเม็ดลื่น ซึ่งเป็น Copolymer ส่วนน้อย ที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อ ถุงหลอมละลาย EVA ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มความลื่นให้ 

จากผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำให้สามารถยืนยันว่า ถุงหลอมละลาย EVA สามารถใช้งานเป็น ถุงละลาย ในขั้นตอนผสมยาง โดยสามารถหลอมละลายตั้งแต่อุณหภูมิ 87 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป

ถุง JJ หรือ ถุงหลอมละลาย LDPE ที่มีจุดหลอมเหลว 110 องศาเซลเซียส

ถุงหลอมละลาย ชนิด JJ จุดหลอมเหลว 110 องศาเซลเซียส

ถุงพลาสติก LDPE จุดหลอมเหลวปานกลางที่ 110 องศาเซลเซียส สำหรับใช้เป็น ถุงพลาสติกหลอมละลาย ในการผสมยางที่สามารถใช้อุณหภูมิสูงขึ้นแทนการใช้ถุงเนื้อ EVA ที่หลอมละลายในอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ซึ่งข้อดีของการใช้ถุง LDPE (หรือถุง JJ) ได้แก่

 • มีราคาต้นทุนต่อกิโลกรัมที่ถูกกว่า
 • สามารถผลิตเป็นถุงที่มีความหนาน้อยกว่า ส่งผลให้จำนวนใบต่อกิโลกรัมมากขึ้น
 • สามารถขึ้นเครื่องพิมพ์แบบกราเวียร์ได้
 • ชนิด LDPE เนื้อพลาสติกมีความใสกว่า ถุง EVA
 • สามารถพิมพ์แบบกราเวียร์ได้ (ตัวอย่างในรูปเป็น ถุงหลอมละลาย ที่มีการพิมพ์)

ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกใช้ชนิดของ ถุงหลอมละลาย ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของการผสมยาง