ถุงรีไซเคิล

โรงงานไทยฮง พลาสติก รับผลิต ถุงรีไซเคิล เนื้อ HDPE และ LDPE คุณภาพดี เหนียว เนื้อสวย กลิ่นน้อย คัดสรรเม็ดพลาสติกอย่างดี

จากประสบการณ์ในการผลิต ถุงรีไซเคิล กว่า 25 ปี โรงงานไทยฮงพลาสติก มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง เหมาะสมกับราคา ตลอดจนปรับปรุงสูตรผสมและเครื่องจักรอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ ถุงเกรดรีไซเคิล ราคาประหยัดสำหรับ ลดต้นทุนให้ลูกค้า

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ ถุงรีไซเคิล เพิ่มเติมได้ที่ โทร 099-090-3000 ,02-817-5053 (5 คู่สาย)

Email: Sales@thaihong.co.th

ถุงรีไซเคิล เนื้อ LDPE เกรด B3 หรือถุง PEสีชา พิมพ์โลโก้รีไซเคิล

ในรูปเป็นตัวอย่างงานที่ โรงงานถุงพลาสติก ไทยฮง ผลิตเป็นประจำ ซึ่งเป็นถุงพลาสติกเกรดรีไซเคิล เนื้อ LDPE พิมพ์โลโก้รีไซเคิล ประเภท 04

การรีไซเคิลขยะพลาสติกและการรณรงค์ให้ใช้ ถุงรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint

การใช้ถุงพลาสติกเกรดบีที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆก็ตามจะสร้างรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) น้อยกว่าการผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่หรือเม็ดเกรด A 30-80%

อ้างอิงผลงานวิจัยจากมหาลัย Imperial ที่สหราชอาณาจักร https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/faculty-of-natural-sciences/centre-for-environmental-policy/public/Veolia-Plastic-Whitepaper.pdf

โรงงานผลิตถุงพลาสติก ไทยฮง พลาสติก มีการเก็บเศษพลาสติก เพื่อนำมาหลอมเป็นเม็ดใหม่อีกครั้ง สำหรับผลิต ถุงรีไซเคิล

โรงงานผลิตถุงพลาสติก ไทยฮง ไม่มีการปล่อยของเสียประเภทขยะพลาสติกออกจากโรงงานแม้แต่หนึ่งกิโลกรัม

กระบวนการผลิตภายในของ บริษัท ไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด มีขั้นตอนที่สำคัญในการแยกประเภทของเศษพลาสติกที่ผลิตเสียภายในโรงงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต โดยมีเกณฑ์ในการคัดแยกดังนี้

  1. แยกระหว่างเนื้อพลาสติก HDPE และ LDPE
  2. เศษพลาสติกที่เป็นงานสีใส(ไม่มีการใส่แม่สี) และเศษรีไซเคิลแบบติดสี(มีการใส่แม่สีหรือติดสีจากการพิมพ์)

รูปตัวอย่างเม็ดพลาสติกเกรดรีไซเคิลที่เป็นสีรวม สำหรับผลิต ถุงรีไซเคิล เกรด HDPE สีดำและ LDPE สีดำ

การผลิต ถุงรีไซเคิล สีดำ ของโรงงานไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี แตกต่างจากถุงดำของโรงงานอื่น เนื่องจากใช้เศษพลาสติกที่เป็นเศษสีรวม มาผสมกับแม่สีดำ 1-3% เพื่อควบคุมโทนสีให้ดำเข้มหรือดำเงา ทำให้ได้ ถุงรีไซเคิล สีดำที่แตกต่างจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่

  • กลิ่นที่เกิดจากการรีไซเคิล ออกมารบกวนผู้ใช้งานน้อยกว่า
  • สะเก็ดสิ่งเจือปน บนผิวพลาสติกมีปริมาณและความถี่ที่พบน้อยกว่า
  • เนื้อพลาสติกมีความดำเงา

เม็ดดูดความชื้นประเภทแคลเซี่ยมออกไซด์

ในการผลิตงาน ถุงพลาสติกรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นสีชาหรือสีดำ มักจะมีความชื้นปะปนมาในเม็ดพลาสติกจากขั้นตอนการหล่อเย็นตัวด้วยบ่อน้ำ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรด HDPE B3 และ HDPE สีดำ ซึ่งในเนื้อพลาสติกมีความพรุนมากกว่าเกรดอื่นๆ ดังนั้นการใส่เม็ดดูดความชื้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกระบวนการผลิต

CaO + H2O → Ca (OH)2