ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์

 โรงงานไทยฮง พลาสติก รับผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ เนื้อ LDPE และ HDPE

ทางโรงงานผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ โดยใช้สารกันไฟฟ้าสถิตย์ที่คัดสรรจากผู้ผลิตรายใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือในวงการ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ ของโรงงานไทยฮง มีการตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอ โดยเฉพาะค่ากันไฟฟ้าสถิตย์

ลูกค้าสามารถดูข้อมูล ถุงกันไฟฟ้าสถิตย์ ได้ที่นี่ https://thaihong.co.th/ผลการทดสอบ/

รูป ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ สีบานเย็นเนื้อ LDPE

ลูกค้าสั่งผลิตถุงพลาสติกเนื้อ LDPE ใส่สาร Anti-Static 2% และแม่สีแดงบานเย็น 0.3% เพื่อให้เกิดสีแดง แสดงถึงความแตกต่างระหว่างถุงพลาสติกทั่วๆไปกับถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ สะดวกต่อการใช้งานและการแยกประเภท เนื่องจาก Master Batch หรือหัวเชื้อ สารกันไฟฟ้าสถิตย์จะไม่มีสีและกลิ่น อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ในกรณีที่มีการใช้ถุงพลาสติกชนิดอื่นร่วมด้วยในกระบวนการผลิต

โดยถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์จะมีผิวที่มันเยิ้มจากสารกันไฟฟ้าสถิตย์ และอาจจะเกิด wet block ได้ หลังจากผลิตออกมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ค่ากันไฟฟ้าสถิตย์อาจจะเสื่อมตามอายุการเก็บได้ โดยจะมีอายุการเก็บประมาณไม่เกิน 1 ปี และสารกันไฟฟ้าสถิตย์จะเสื่อมลงเรื่อยๆหลังจากเปิดใช้งานซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ลักษณะงานที่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ได้แก่

  • โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค
  • อุตสาหกรรมสารเคมีที่มีความไวไฟ
  • ถุงกันไฟฟ้าสถิตย์ บรรจุสินค้าที่ต้องการความสะอาดสูง
  • การบรรจุสินค้าที่ไม่ต้องการให้เกิดแรงทางไฟฟ้า เช่นผงสารเคมีที่จะทำได้ติดถุงพลาสติกเนื่องจากแรงดูดจากไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวสำหรับทดสอบ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์

หลักการทำงานของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ คือการทำให้ถุงพลาสติกธรรมดาสามารถนำไฟฟ้าได้ในลักษณะของการเป็นพื้นผิวแบบกึ่งตัวนำ ซึ่งตามธรรมชาติไฟฟ้าสถิตย์เกิดจากการเสียดสีกันบนพื้นผิวของวัตถุที่เป็นฉนวนจนเสียสมดุลทางประจุไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าสถิตย์จะสลายตัวได้เมื่อพื้นผิวสามารถนำไฟฟ้าได้

ซึ่งถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ จะมีความต้านทานพื้นผิวอยู่ที่ระหว่าง 10 ยกกำลัง 9 ถึง 10 ยกกำลัง 11 โอห์ม(ohm per square) ให้ลักษณะของการเป็นกึ่งตัวนำจากการเคลือบผิวพลาสติกด้วยไขมันกรีเซอรอล ซึ่งหลักการของ ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ลักษณะนี้ จะเป็นการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ชั่วคราว มีอายุการใช้งานหลังจากเริ่มบรรจุสินค้าประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถหลุดลอกออกได้โดยการเสียดสีหรือสารทำละลายไขมัน

ผลกระทบที่จากการใช้สารกันไฟฟ้าสถิตย์มากเกินความจำเป็นหรือ Overdose

โดยปรกติของการผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ ปริมาณสารกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใส่คือ 2-4% ถ้าหากสารกันฟ้าสถิตย์ Overdose จะทำให้ปริมาณไขมันกรีเซอรอลที่ ไมเกรทออกมาเคลือบผิวพลาสติกมีปริมาณมากเกินไป จนมีความหนามากพอที่จะจับตัวเป็นก้อนจากการโดนเสียดสี หรือขูดกับสินค้าภายในถุงพลาสติก ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาวๆของไขมันกรีเซอรอล ออกมาปนเปื้อนกับชิ้นงานของลูกค้า

สายเหตุของการ Overdose มักมาจากการนอนก้นของสารกันไฟฟ้าสถิตย์ในเครื่องผสมและในถังเม็ดพลาสติกขณะกำลังผลิต เนื่องจากเม็ดพลาสติกทั่วไปมีความหนาแน่นน้อยกว่าและมีผลึกที่ใหญ่กว่า Master Batch ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเม็ดสารกันไฟฟ้าสถิตย์นอนก้นได้โดยการลดขนาดการผสมต่อครั้ง 

เครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตย์อย่างละเอียด สามารถวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ และค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ในเครื่องเดียว

การวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นของห้องที่ทำการทดสอบ ถ้าหากความชื้นของห้องสูงจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ยากกว่าเนื่องจากความชื่นในอากาศสามารถนำไฟฟ้าได้บางส่วนทำให้ ไม่มีประจุไฟฟ้าสะสมบนพื้นผิวของถุงพลาสติก

โดยเครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ของ Desco จะเป็นการวัดค่า Surface Resistance หรือค่าความต้านทานบนพื้นผิวด้วยความแม่นยำสูง(ความคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 10%) วิธีการใช้งานคือให้วางแท่นกดสีเหลืองที่มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม บนผิวพลาสติกห่างกัน 1 ฟุต และกดปุ่มสีแดงค้างไว้ เพื่อให้เครื่องทำการไล่วัดค่าต่างๆได้แก่

  • ค่าอุณหภูมิ(องศาฟาเรนไฮต์)
  • ค่าอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
  • ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH : relative humidity)
  • ค่าความต้านทานพื้นผิว (วัดด้วยความต่างศักดิ์ 10V)
  • ค่าความต้านทานพื้นผิว (วัดด้วยความต่างศักดิ์ 100V)

ซึ่งการวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ด้วยความต่างศักดิ์ไฟฟ้าที่สูงกว่า จะให้ค่าความต้านทานพื้นผิวหรือค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ที่แม่นยำกว่า การวัดด้วยความต่างศักดิ์ที่ต่ำกว่า ซึ่งมีเฉพาะในเครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตย์แบบทุ่นกดเท่านั้น

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิห้องสำหรับควบคุมคุณภาพของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องระบบปิด

ในการผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับขั้นตอนการวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ จะต้องมีการควบคุมความชื้นในห้องที่ทำการทดสอบ ซึ่งค่าความชื้นที่แตกต่างกัน จะทำให้เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวอ่านค่าได้ต่างกัน โดยห้องที่มีอากาศที่แห้งกว่าจะสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ง่ายกว่าห้องที่มีสภาพความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า ซึ่งโรงงานผลิต ถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ไทยฮง มีการควบคุมความชื้นของห้องที่ทำการวัดค่าให้ไม่เกิน RH 50%