ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต

โรงงานไทยฮง พลาสติก รับผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต เนื้อ LDPE และ HDPE

ทางโรงงานผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต โดยใช้สารกันไฟฟ้าสถิตที่คัดสรรจากผู้ผลิตรายใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือในวงการ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ของโรงงานไทยฮง มีการตรวจสอบคุณภาพค่ากันไฟฟ้าสถิตอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้าสามารถดูข้อมูล ถุงกันไฟฟ้าสถิต ได้ที่นี่ https://thaihong.co.th/ผลการทดสอบ/

รูป ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต สีบานเย็นเนื้อ LDPE

ลูกค้าสั่งผลิตถุงพลาสติกเนื้อ LDPE ใส่สาร Anti-Static 2% และแม่สีแดงบานเย็น 0.3% เพื่อให้เกิดสีแดง แสดงถึงความแตกต่างระหว่างถุงพลาสติกทั่วๆไปกับถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต สะดวกต่อการใช้งานและการแยกประเภท เนื่องจาก Master Batch หรือหัวเชื้อ สารกันไฟฟ้าสถิตจะไม่มีสีและกลิ่น อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ในกรณีที่มีการใช้ถุงพลาสติกชนิดอื่นร่วมด้วยในกระบวนการผลิต

โดยถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตจะมีผิวที่มันเยิ้มจากสารกันไฟฟ้าสถิต และอาจจะเกิด wet block ได้ หลังจากผลิตออกมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ค่ากันไฟฟ้าสถิตอาจจะเสื่อมตามอายุการเก็บได้ โดยจะมีอายุการเก็บประมาณไม่เกิน 1 ปี และสารกันไฟฟ้าสถิตจะเสื่อมลงเรื่อยๆหลังจากเปิดใช้งานซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ลักษณะงานที่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตได้แก่

  • โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค
  • อุตสาหกรรมสารเคมีที่มีความไวไฟ
  • ถุงกันไฟฟ้าสถิต บรรจุสินค้าที่ต้องการความสะอาดสูง
  • การบรรจุสินค้าที่ไม่ต้องการให้เกิดแรงทางไฟฟ้า เช่นผงสารเคมีที่จะทำได้ติดถุงพลาสติกเนื่องจากแรงดูดจากไฟฟ้าสถิต

เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวสำหรับทดสอบ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต

หลักการทำงานของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต คือการทำให้ถุงพลาสติกธรรมดาสามารถนำไฟฟ้าได้ในลักษณะของการเป็นพื้นผิวแบบกึ่งตัวนำ ซึ่งตามธรรมชาติไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเสียดสีกันบนพื้นผิวของวัตถุที่เป็นฉนวนจนเสียสมดุลทางประจุไฟฟ้าจนมีความต่างศักดิ์มากกว่า 30KV จึงจะเกิดประกายไฟจากการสปาร์ค แต่ไฟฟ้าสถิตจะสลายตัวได้เมื่อพื้นผิวสามารถนำไฟฟ้าได้

ซึ่งถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต จะมีความต้านทานพื้นผิวอยู่ที่ระหว่าง 10 ยกกำลัง 9 ถึง 10 ยกกำลัง 11 โอห์ม(ohm per square) ให้ลักษณะของการเป็นกึ่งตัวนำจากการเคลือบผิวพลาสติกด้วยไขมันกรีเซอรอล ซึ่งหลักการของ ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตลักษณะนี้ จะเป็นการป้องกันไฟฟ้าสถิตชั่วคราว มีอายุการใช้งานหลังจากเริ่มบรรจุสินค้าประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถหลุดลอกออกได้โดยการเสียดสีหรือสารทำละลายไขมัน

ผลกระทบที่จากการใช้สารกันไฟฟ้าสถิตมากเกินความจำเป็นหรือ Overdose

โดยปรกติของการผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ปริมาณสารกันไฟฟ้าสถิตที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใส่คือ 2-4% ถ้าหากสารกันฟ้าสถิต Overdose จะทำให้ปริมาณไขมันกรีเซอรอลที่ ไมเกรทออกมาเคลือบผิวพลาสติกมีปริมาณมากเกินไป จนมีความหนามากพอที่จะจับตัวเป็นก้อนจากการโดนเสียดสี หรือขูดกับสินค้าภายในถุงพลาสติก ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาวๆของไขมันกรีเซอรอล ออกมาปนเปื้อนกับชิ้นงานของลูกค้า

สายเหตุของการ Overdose มักมาจากการนอนก้นของสารกันไฟฟ้าสถิตในเครื่องผสมและในถังเม็ดพลาสติกขณะกำลังผลิต เนื่องจากเม็ดพลาสติกทั่วไปมีความหนาแน่นน้อยกว่าและมีผลึกที่ใหญ่กว่า Master Batch ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเม็ดสารกันไฟฟ้าสถิตนอนก้นได้โดยการลดขนาดการผสมต่อครั้ง 

เครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตอย่างละเอียด สามารถวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ และค่ากันไฟฟ้าสถิตในเครื่องเดียว

การวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นของห้องที่ทำการทดสอบ ถ้าหากความชื้นของห้องสูงจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ยากกว่าเนื่องจากความชื่นในอากาศสามารถนำไฟฟ้าได้บางส่วนทำให้ ไม่มีประจุไฟฟ้าสะสมบนพื้นผิวของถุงพลาสติก

โดยเครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตของ Desco จะเป็นการวัดค่า Surface Resistance หรือค่าความต้านทานบนพื้นผิวด้วยความแม่นยำสูง(ความคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 10%) วิธีการใช้งานคือให้วางแท่นกดสีเหลืองที่มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม บนผิวพลาสติกห่างกัน 1 ฟุต และกดปุ่มสีแดงค้างไว้ เพื่อให้เครื่องทำการไล่วัดค่าต่างๆได้แก่

  • ค่าอุณหภูมิ(องศาฟาเรนไฮต์)
  • ค่าอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
  • ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH : relative humidity)
  • ค่าความต้านทานพื้นผิว (วัดด้วยความต่างศักดิ์ 10V)
  • ค่าความต้านทานพื้นผิว (วัดด้วยความต่างศักดิ์ 100V)

ซึ่งการวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตด้วยความต่างศักดิ์ไฟฟ้าที่สูงกว่า จะให้ค่าความต้านทานพื้นผิวหรือค่ากันไฟฟ้าสถิตที่แม่นยำกว่า การวัดด้วยความต่างศักดิ์ที่ต่ำกว่า(5-10 V สำหรับเครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวทั่วไป) ซึ่งมีเฉพาะในเครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตแบบทุ่นกดเท่านั้น

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิห้องสำหรับควบคุมคุณภาพของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องระบบปิด

ในการผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต สำหรับขั้นตอนการวัดค่ากันไฟฟ้าสถิต จะต้องมีการควบคุมความชื้นในห้องที่ทำการทดสอบ ซึ่งค่าความชื้นที่แตกต่างกัน จะทำให้เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวอ่านค่าได้ต่างกัน โดยห้องที่มีอากาศที่แห้งกว่าจะสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายกว่าห้องที่มีสภาพความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า ซึ่งโรงงานผลิต ถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตไทยฮง มีการควบคุมความชื้นของห้องที่ทำการวัดค่าให้ไม่เกิน RH 50% ในขณะที่ทำการทดสอบ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สามารถวัดค่าที่ถูกต้องได้เนื่องจากความชื้นในอากาศจะทำให้ความต้านทานพื้นผิวลดลง

การดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องจักร

ผู้ใช้งาน ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์หลายรายน่าจะเคยประสบปัญหามีเศษผงสีขาวๆติดอยู่บนเนื้อฟิล์มพลาสติก ซึ่งเศษผงสีขาวเหล่านั้นคือสารกันไฟฟ้าสถิตย์ประเภทไขมันกรีเซอไรด์ที่จับตัวกันเป็นก้อนเนื่องจากการเสียดสีกับเครื่องจักร ถ้าหากปล่อยให้สารกันไฟฟ้าสถิตย์สะสมตามลูกกลิ้งหรือข้อต่อต่างๆไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดอิ่มตัวที่จะหลุดออกมาติดบนถุงพลาสติก ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดบริเวณด้านนอกของถุงพลาสติก แต่ทางโรงงานผลิตถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ไทยฮง