ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต

โรงงานไทยฮง พลาสติก รับผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต เนื้อ LDPE และ HDPE ไม่ให้เลือกทั้งแบบ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ทั่วไป และถาวร

ทางโรงงานผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต โดยใช้สารกันไฟฟ้าสถิตที่คัดสรรจากผู้ผลิตรายใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือในวงการ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ของโรงงานไทยฮง มีการตรวจสอบคุณภาพค่ากันไฟฟ้าสถิตอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ได้แก่

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีไวไฟ
 3. ลูกค้าที่ต้องการความสะอาดจากฝุ่นหรือสิงแปลกปลอมอื่นๆ
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาง ที่ไม่ต้องการให้พลาสติกเกาะติดกับแผ่นยาง

ลูกค้าสามารถดูข้อมูล ถุงกันไฟฟ้าสถิต ได้ที่นี่ https://thaihong.co.th/ผลการทดสอบ/

รายละเอียดต่างๆและลักษณะการใช้งานของถุงพลาสติกดังต่อไปนี้

ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ชนิด LDPE ใส่แม่สีแดงบานเย็นอ่อนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทจากถุงพลาสติกทั่วไป

รูป ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต สีบานเย็นเนื้อ LDPE

ลูกค้าสั่งผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต เนื้อ LDPE ใส่สาร Anti-Static 2% และแม่สีแดงบานเย็น(Food Contact Grade) 0.3% เพื่อให้เกิดสีแดง และต้องเป็นสีเกรด Food contact หรือเกรดที่สัมผัสกับอาหารได้ แสดงถึงความแตกต่างระหว่างถุงพลาสติกทั่วๆไปกับถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต สะดวกต่อการใช้งานและการแยกประเภท เนื่องจาก Master Batch หรือหัวเชื้อ สารกันไฟฟ้าสถิตจะไม่มีสีและกลิ่น อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานจนก่อให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต (ESD : Electrostatic Discharge) ในกรณีที่มีการใช้ถุงพลาสติกชนิดอื่นร่วมด้วยในกระบวนการผลิต

โดยถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตจะมีผิวที่มันเยิ้มจากสารกันไฟฟ้าสถิต และอาจจะเกิด wet block ได้ หลังจากผลิตออกมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ค่ากันไฟฟ้าสถิตอาจจะเสื่อมตามอายุการเก็บได้ โดยจะมีอายุการเก็บประมาณไม่เกิน 1 ปี และสารกันไฟฟ้าสถิตจะเสื่อมลงเรื่อยๆหลังจากเปิดใช้งานซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ลักษณะงานที่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตได้แก่

 • โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค
 • อุตสาหกรรมสารเคมีที่มีความไวไฟ
 • ถุงกันไฟฟ้าสถิต บรรจุสินค้าที่ต้องการความสะอาดสูง เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่ดึงดูดฝุ่นให้มาเกาะติด
 • การบรรจุสินค้าที่ไม่ต้องการให้เกิดแรงทางไฟฟ้า เช่นผงสารเคมีที่จะทำได้ติดถุงพลาสติกเนื่องจากแรงดูดจากไฟฟ้าสถิต

ในรูปเป็นตัวอย่างการวัดค่าความต้านทานพื้นผิวของถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต โดยตัวไฟสีเหลืองแสดงค่าความต้านทานที่ 10 ยกกำลัง 10เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวแบบพกพา สำหรับวัดค่า ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ที่หน้างานตามสภาพแวดล้อมในการใช้งานจริงหรือสะดวกในการวัดค่าระหว่างการผลิต

เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวสำหรับทดสอบ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต

หลักการทำงานของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต คือการทำให้ถุงพลาสติกธรรมดาสามารถนำไฟฟ้าได้ในลักษณะของการเป็นพื้นผิวแบบกึ่งตัวนำ ซึ่งตามธรรมชาติไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเสียดสีกันบนพื้นผิวของวัตถุที่เป็นฉนวนจนเสียสมดุลทางประจุไฟฟ้าจนมีความต่างศักดิ์มากกว่า 30KV (หรือที่ความต่างศักดิ์มากกว่า 30000 Volt) จึงจะเกิดประกายไฟจากการสปาร์ค แต่ไฟฟ้าสถิตจะสลายตัวได้เมื่อพื้นผิวสามารถนำไฟฟ้าได้

ซึ่งถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต จะมีความต้านทานพื้นผิวอยู่ที่ระหว่าง 10 ยกกำลัง 9 ถึง 10 ยกกำลัง 11 โอห์ม(ohm per square) ให้ลักษณะของการเป็นกึ่งตัวนำจากการเคลือบผิวพลาสติกด้วยไขมันกรีเซอรอล ซึ่งหลักการของ ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตลักษณะนี้ จะเป็นการป้องกันไฟฟ้าสถิตชั่วคราว มีอายุการใช้งานหลังจากเริ่มบรรจุสินค้าประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถหลุดลอกออกได้โดยการเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวทำละลายต่างๆ

ข้อดีของการใช้เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวแบบพกพาได้แก่

 1. เครื่องวัดค่าความต้านทานมีขนาดเล็ก
 2. สามารถนำเข้าไปใช้งานในพื้นที่หน้างานจริง

ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต สำหรับบรรจุชิ้นงานที่ต้องการความสะอาด

ผลกระทบที่จากการใช้สารกันไฟฟ้าสถิตมากเกินความจำเป็นหรือ Overdose

โดยปรกติของการผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ปริมาณสารกันไฟฟ้าสถิตที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใส่คือ 2-4% ถ้าหากสารกันฟ้าสถิต Overdose จะทำให้ปริมาณไขมันกรีเซอรอลที่ ไมเกรทออกมาเคลือบผิวพลาสติกมีปริมาณมากเกินไป จนมีความหนามากพอที่จะจับตัวเป็นก้อนจากการโดนเสียดสี หรือขูดกับสินค้าภายในถุงพลาสติก ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาวๆของไขมันกรีเซอรอลที่จับตัวเป็นก้อน ออกมาปนเปื้อนกับชิ้นงานของลูกค้า

สายเหตุของการ Overdose มักมาจากการนอนก้นของสารกันไฟฟ้าสถิตในเครื่องผสมและในถังเม็ดพลาสติกขณะกำลังผลิต เนื่องจากเม็ดพลาสติกทั่วไปมีความหนาแน่นน้อยกว่าและมีผลึกที่ใหญ่กว่า Master Batch ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเม็ดสารกันไฟฟ้าสถิตนอนก้นได้โดยการลดขนาดการผสมต่อครั้ง 

เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวแบบดิจิตอลแบบ 2 หัววัด สำหรับตรวจสอบคุณภาพของถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต

เครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตอย่างละเอียด สามารถวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ และค่ากันไฟฟ้าสถิตในเครื่องเดียว

การวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นของห้องที่ทำการทดสอบ ถ้าหากความชื้นของห้องสูงจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ยากกว่าเนื่องจากความชื่นในอากาศสามารถนำไฟฟ้าได้บางส่วนทำให้ ไม่มีประจุไฟฟ้าสะสมบนพื้นผิวของถุงพลาสติก

โดยเครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตของ Desco จะเป็นการวัดค่า Surface Resistance หรือค่าความต้านทานบนพื้นผิวด้วยความแม่นยำสูง(ความคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 10%) วิธีการใช้งานคือให้วางแท่นกดสีเหลืองที่มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม บนผิวพลาสติกห่างกัน 1 ฟุต และกดปุ่มสีแดงค้างไว้ เพื่อให้เครื่องทำการไล่วัดค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเกิดประจุไฟฟ้าบนพื้นผิว ได้แก่

 • ค่าอุณหภูมิ(องศาฟาเรนไฮต์)
 • ค่าอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
 • ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH : relative humidity)
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว (วัดด้วยความต่างศักดิ์ 10V)
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว (วัดด้วยความต่างศักดิ์ 100V)

ซึ่งการวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตด้วยความต่างศักดิ์ไฟฟ้าที่สูงกว่า (100 Volt) จะให้ค่าความต้านทานพื้นผิวหรือค่ากันไฟฟ้าสถิตที่แม่นยำกว่า การวัดด้วยความต่างศักดิ์ที่ต่ำกว่า(5-10 V สำหรับเครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวทั่วไป) ซึ่งมีเฉพาะในเครื่องวัดค่ากันไฟฟ้าสถิตแบบทุ่นกดเท่านั้น

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิห้องสำหรับควบคุมคุณภาพของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องระบบปิด

ในการผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต สำหรับขั้นตอนการวัดค่ากันไฟฟ้าสถิต จะต้องมีการควบคุมความชื้นในห้องที่ทำการทดสอบ ซึ่งค่าความชื้นที่แตกต่างกัน จะทำให้เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวอ่านค่าได้ต่างกัน โดยห้องที่มีอากาศที่แห้งกว่าจะสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายกว่าห้องที่มีสภาพความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า ซึ่งโรงงานผลิต ถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตไทยฮง มีการควบคุมความชื้นของห้องที่ทำการวัดค่าให้ไม่เกิน RH 50% ในขณะที่ทำการทดสอบ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สามารถวัดค่าที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐานการทดสอบความต้านทานพื้นผิว ASTM D257 เนื่องจากความชื้นในอากาศจะทำให้ความต้านทานพื้นผิวลดลงและยากต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งไฟฟ้าสถิตจะส่งผลกระทบมากในประเทศที่เป็นเมืองหนาวอย่างเช่นประเทศโซนยุโรป

การดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องจักรระหว่างการผลิต ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต

ผู้ใช้งาน ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์หลายรายน่าจะเคยประสบปัญหามีเศษผงสีขาวๆติดอยู่บนเนื้อฟิล์มพลาสติก ซึ่งเศษผงสีขาวเหล่านั้นคือสารกันไฟฟ้าสถิตย์ประเภทไขมันกรีเซอไรด์ที่ซึมออกมาแบบไมเกรชั่น(Migration) จับตัวกัน สะสมจนเป็นก้อนเนื่องจากการเสียดสีกับเครื่องจักรระหว่างการผลิต ถ้าหากปล่อยให้สารกันไฟฟ้าสถิตย์สะสมตามลูกกลิ้งหรือข้อต่อต่างๆไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดอิ่มตัวที่จะหลุดออกมาติดบนถุงพลาสติก ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดบริเวณด้านนอกของถุงพลาสติก แต่ทางโรงงานผลิตถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ไทยฮง ให้ความสำคัญกับความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะมีรายการจุดที่เกิดการเสียดสีกับพลาสติกที่ต้องทำความสะอาดเป็นประจำดังนี้

 1. ลูกกลิ้งยางด้านท้ายดึงพลาสติกเข้าเครื่อง
 2. ลูกยางกดปั๊มทองเหลือง
 3. ลูกกลิ้งยางด้านหน้าเครื่องตัดที่ประคองพลาสติกเข้าใบมีด
 4. ลูกฟรีบริเวณระหว่างลูกกลิ้งยางด้านท้ายและปั๊มทองเหลือง
 5. ใบมีดของเครื่องตัดถุงพลาสติก(ต้องเช็ดด้วยน้ำมันที่ไม่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ เช่นน้ำมันจักรเท่านั้น)

การทดสอบการรั่วซึมบริเวณก้นถุง โดยการบรรจุน้ำปริมาณ 50 ลิตร

ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตถาวร (Anti static Permanent) ในรูปเป็นขั้นตอนการทดสอบการรั่วซึม

ลักษณะความแตกต่างระหว่างถุงกันไฟฟ้าสถิตแบบทั่วไปและถุงกันไฟฟ้าสถิตแบบถาวรคือ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตธรรมดาจะทำงานโดยการ Migration ให้ Anti static Agent ซึมออกมาเคลือบผิวพลาสติก แต่ถุงกันไฟฟ้าสถิตถาวรจะเป็นการทำให้พื้นผิวของพลาสติกสามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ซึ่งลักษณะการทำงานของสารกันไฟฟ้าสถิตนี้ ทำให้ ถุงกันไฟฟ้าสถิต แบบถาวร สามารถทนต่อการบรรจุสารเคมีต่างๆ เช่น Solvent หรือตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสีน้ำมัน หรือตัวทำละลายอื่นๆที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้า และมีความไวไฟสูง ซึ่งเมื่อเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าจากการเสียดสี (ถึงระดับ 20000-30000 Volt)  จะทำให้เกิดอันตรายได้ต่อวัสดุดังต่อไปนี้

 1. สารระเหยของตัวทำละลายไวไฟ (Solvent)
 2. เศษผงโลหะที่เกิดจากสะเก็ดความร้อนจากการตัดหรือเชื่อม ที่สามารถลุกไหม้ได้หากเกิดประกายไฟจากปฏิกิริยา oxidation
 3. สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 4. ถุงบรรจุสินค้าประเภทผงต่างๆ เพื่อป้องกันการเกาะบนเนื้อถุงพลาสติกจากการดูดของไฟฟ้าสถิต

เนื่องจากงานถุงกันไฟฟ้าสถิตถาวร ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือ Solvent ที่เป็นตัวทำละลายต่างๆ

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของพื้นผิวกับค่าความต้านทานบนพื้นผิว

ในตารางนี้จะแยกสถานะของพื้นผิววัสดุออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

 1. Insulative(ฉนวนไฟฟ้า) – ค่าความต้านทานพื้นผิวจะอยู่ที่ 10 ยกกำลัง 11-12 Ohm/Square
 2. Static Dissipative(ประจุไฟฟ้าสามารถกระจายตัวได้) – ความต้านทานพื้นผิว 10 ยกกำลัง 4-11 Ohm/Square
 3. Conductive(ตัวนำไฟฟ้า) – Surface resistance ต่ำกว่า 10 ยกกำลัง 4 โอห์มต่อตารางเมตร

ซึ่งความแตกต่างระหว่างถุงกันไฟฟ้าสถิตธรรมดาและถุงกันไฟฟ้าสถิตถาวร (ถุง Anti Static Permanent) คือค่าความต้านทานพื้นผิวของถุงกันไฟฟ้าสถิตธรรมดาจะอยู่ที่ 10 ยกกำลัง 11 ถึง 12 จากการที่ไขมันเคลือบบนผิวพลาสติกทำหน้าที่เป็นสารเคมีแบบมีขั้วดึงให้โมเลกุลน้ำในอากาศมาเกาะจนเป็นโครงข่ายที่เป็นกึ่งตัวนำ ซึ่งจะสลายไปได้โดยการเสียดสีหรือการเสื่อมสภาพตามอายุ และสัมผัสกับตัวทำละลายอื่นๆ ในขณะที่ถุงกันไฟฟ้าสถิตถาวรจะเป็นสารเคมีที่สร้างพันธะให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้ทำให้ผิวของฟิล์มพลาสติกสามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.rdworldonline.com/cleanroom-static-control-glove-safeguards-and-qualification-protocols-for-risk-mitigation/

การวัดค่าความต้านทานพื้นผิวด้วยเครื่องวัดยี่ห้อ Desco ที่สามารถวัดด้วยความต่างศักดิ์ 100 Volt

ในคลิปวีดีโอยูทูปเป็นการวัดค่าความต้านทานพื้นผิวด้วยเครื่องวัดความละเอียดสูง นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา บนถุงกันไฟฟ้าสถิตแบบถาวร ชนิด HDPE โดยลูกค้ากำหนดเงื่อนไขในการทดสอบอยู่ที่ อุณหภูมิไม่เกิน 23 องศาเซลเซียส และที่ความชื้นไม่เกิน 50% RH และต้องการค่าความต้านทานพื้นผิวไม่เกิน 10 ยกกำลัง 9 ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดค่าความต้านทานพื้นผิวลักษณะนี้เท่านั้นจึงจะสามารถตอบโจทย์การวัดค่าที่ลูกค้าต้องการได้ถุงพลาสติกประเภท Dissipative โดยค่าที่วัดได้ในคลิปนี้โดยสรุปๆได้แก่

 1. อุณหภูมิ 76.1 องศาฟาเรนไฮต์
 2. วัดค่าต่อไปได้อุณหภูมิ 24.3 องศาเซลเซียส
 3. ค่าความต้านทานพื้นผิว 1.15 X 10 ยกกำลัง 9 โอห์ม (Ohm)
 4. วัดค่าที่ความต่างศักดิ์ 100 Volt
 5. ค่าความต้านทานพื้นผิวอยู่ในย่านที่ประจุไฟฟ้าสามารถสลายตัวเองได้

ซึ่งค่าความต้านทานพื้นผิวของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิต ยิ่งต่ำยิ่งดี เพราะว่าประจุไฟฟ้าสามารถสลายตัวได้เร็ว เนื่องจากตัวพื้นผิวของ ถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตถาวร(Anti Static Permanent) มีความเป็นกึ่งตัวนำสูง สามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะใช้งานในรูปแบบใดๆ เช่นการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับตัวทำละลาย หรือการใช้งานที่มีการเสียดสีกับวัตถุไวไฟที่เป็นของแข็ง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานพื้นผิวรุ่นนี้เพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code ที่หลังเครื่องจะขึ้น Link http://documents.desco.com/PDF/TB-3062.pdf