คุณสมบัติของถุงพลาสติก HDPE และ LDPE

เนื้อพลาสติกชนิด Polyethylene มีกี่ประเภท และคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร

ในพลาสติกตระกูล Polyethylene สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ซึ่งได้แก่

 • HDPE – High Density Polyethylene
  • เป็นพลาสติกตระกูล Polyethylene ที่มีความหนาแน่นสูงสุด
  • มีความแข็งแรงสูง สามารถคงรูปได้ดีเมื่ออยู่ภายในแรงที่มากระทำ
  • เนื้อพลาสติกมีความขุ่น
  • จุดหลอมเหลวสูงว่า LDPE และ LLDPE
 • LDPE – Low Density Polyethylene
  • เป็นพลาสติกตระกูล Polyethylene ที่มีความหนาแน่นต่ำสุด
  • เนื้อพลาสติกมีค่อนข้างมีความนิ่มและยืดหยุ่นได้ดีภายใต้แรงที่มากระทำ
  • เนื้อพลาสติกมีความใสและเงางาม
  • จุดหลอมเหลวต่ำสุดในตระกูล Polyethylene
 • LLDPE – Linear Low Density Polyethylene
  • เป็นพลาสติกตระกูล Polyethylene ที่มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง LDPE และ HDPE
  • เนื้อพลาสติกมีความนิ่มและความคงรูปร่างอยู่ระดับปานกลาง เมื่อมีแรงมากระทำ
  • เนื้อพลาสติกมีความมีความใสแต่ไม่เท่ากับเนื้อพลาสติก LDPE
  • จุดหลอมเหลวสูงกว่า LDPE เล็กน้อย

ในรูปเป็นเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ผสมกับเม็ดพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) ในสัดส่วน 75 ต่อ 25 ซึ่งการผสมกันระหว่างเม็ดพลาสติก 2 ชนิด เป็นการผสมเพื่อดึงคุณสมบัติเด่นของพลาสติกแต่ละชนิดออกมาในสัดส่วนที่เหมาะสม ความแตกต่างทางด้านคุณสมบัติของพลาสติก 2 ชนิดนี้ได้แก่